Tagalog Ingles Aralin 90 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 90. Bakasyon: Wild hayop

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

There are many frogs here
Mayroong maraming palaka dito
Are those goats?
May mga kambing ba dito?
Duck
Pato
Can the parrot talk?
Maaari ba ang parot makipag-usap?
Turtle
Pagong
Monkey
Unggoy
Is the snake poisonous?
Ang ahas ba ay may lason?
Cow
Baka
Lizard
Tuko
Mouse
Daga
Crocodile
Buwaya