Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 89 Bakasyon: Domestic na hayop

Bokabularyo

Mga Hayop
Animals
Mayroon ba kayo ng aso?
Do you have a dog?
Ako ay allergic sa pusa
I am allergic to cats
Mayroon akong isang ibon
I have a bird
Kuneho
Rabbit
Inahin
Hen
Katyaw
Rooster
Gusto ko nang kabayo
I like horses
Kabayo
Horse
Manok
Chicken
Baboy
Pig