Tagalog Ingles Aralin 88 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 88. Bakasyon: Pangunahing gawain

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I like to play checkers
Gusto ko upang i-play ang mga pamato
I want to play cards
Gusto ko upang i-play ang mga card
I don’t like to play chess
Hindi ko gusto i-play chess
I don’t need to go to the restaurant
Hindi ko kailangang pumunta sa restaurante
I like to fly a kite
Gusto ko lumipad nang kite
I don’t like mountain climbing
Hindi ko gusto ang mountain climbing
I like to ride a bike
Gusto ko sumakay ng bisikleta
I don’t want to play video games
Hindi ko nais i-play ang mga video game
I like to dance
Gusto ko sumayaw
I like to play
Gusto kong maglaro
I need to go back home
Kailangan kong bumalik sa bahay
I need to go to sleep
Kailangan kong matulog
I like to write poems
Gusto kong magsulat ng mga poems