Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 88 Bakasyon: Pangunahing gawain

Bokabularyo

Gusto ko upang i-play ang mga pamato
I like to play checkers
Gusto ko upang i-play ang mga card
I want to play cards
Hindi ko gusto i-play chess
I don’t like to play chess
Hindi ko kailangang pumunta sa restaurante
I don’t need to go to the restaurant
Gusto ko lumipad nang kite
I like to fly a kite
Hindi ko gusto ang mountain climbing
I don’t like mountain climbing
Gusto ko sumakay ng bisikleta
I like to ride a bike
Hindi ko nais i-play ang mga video game
I don’t want to play video games
Gusto ko sumayaw
I like to dance
Gusto kong maglaro
I like to play
Kailangan kong bumalik sa bahay
I need to go back home
Kailangan kong matulog
I need to go to sleep
Gusto kong magsulat ng mga poems
I like to write poems