Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 87 Bakasyon: Kailangan ko

Bokabularyo

Ako ay lalakad
I am going for a walk
Kailangan kong lumakad
I need to go for a walk
Hindi ko kailangang manood ng telebisyon
I don’t need to watch television
Hindi ko kailangan manood nang pelikula
I don’t need to watch the movie
Kailangan kong gamitin ang computer
I need to use the computer
Kailangan kong i-cross ang kalye
I need to cross the street
Kailangan ko na gumastos ng pera
I need to spend money
Kailangan kong ipadala ito sa pamamagitan ng koreo
I need to send it by mail
Kailangan kong pumila
I need to stand in line
Hindi ko kailangan na magdeposito ng pera sa bangko
I don’t need to deposit money into the bank