Tagalog Ingles Aralin 87 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 87. Bakasyon: Kailangan ko

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I need to go for a walk
Kailangan kong lumakad
I am going for a walk
Ako ay lalakad
I don’t need to watch television
Hindi ko kailangang manood ng telebisyon
I don’t need to watch the movie
Hindi ko kailangan manood nang pelikula
I need to use the computer
Kailangan kong gamitin ang computer
I need to cross the street
Kailangan kong i-cross ang kalye
I need to spend money
Kailangan ko na gumastos ng pera
I need to send it by mail
Kailangan kong ipadala ito sa pamamagitan ng koreo
I need to stand in line
Kailangan kong pumila
I don’t need to deposit money into the bank
Hindi ko kailangan na magdeposito ng pera sa bangko