Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 86 Bakasyon: Mga bagay na gusto kong gawin

Bokabularyo

Gusto kong kumuha ng litrato
I like to take pictures
Guston kong matuto kung paano tumogtog nang gitara
I like to play the guitar
Ayaw kong mag-knit
I don’t like to knit
Hindi ko gusto upang ipinta
I don’t like to paint
Gusto kong bumasa
I like to read
Ayaw kong gumawa nang modelo nang eroplano
I don’t like to make model airplanes
Gusto kong makinig sa musika
I like to listen to music
Gusto ko mangolekta ng selyo
I like to collect stamps
Ayaw kong kumanta
I don’t like to sing
Gusto kong gumuhit
I like to draw