Tagalog Ingles Aralin 86 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 86. Bakasyon: Mga bagay na gusto kong gawin

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I like to take pictures
Gusto kong kumuha ng litrato
I like to play the guitar
Guston kong matuto kung paano tumogtog nang gitara
I don’t like to knit
Ayaw kong mag-knit
I don’t like to paint
Hindi ko gusto upang ipinta
I like to read
Gusto kong bumasa
I don’t like to make model airplanes
Ayaw kong gumawa nang modelo nang eroplano
I like to listen to music
Gusto kong makinig sa musika
I like to collect stamps
Gusto ko mangolekta ng selyo
I don’t like to sing
Ayaw kong kumanta
I like to draw
Gusto kong gumuhit