Tagalog Ingles Aralin 84 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 84. Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Is the beach sandy?
Sandy ba ang beach?
Is there a lifeguard?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
During what hours?
kailan?
Is it safe for children?
Ligtas ba para sa mga bata?
Is it safe to swim here?
Ligtas bang lumangoy dito?
Can we swim here?
Maaari bang lumangoy dito?
Is the water cold?
Ang tubig ba ay malamig?
Can we dive here without danger?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
Is there a dangerous undertow?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
What time is high tide?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
What time is low tide?
Anong oras ang low tide?
Is there a strong current?
May isang malakas na kasalukuyang?
How do I get to the island?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
Is there a boat that can take us there?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?