Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 84 Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

Bokabularyo

Sandy ba ang beach?
Is the beach sandy?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
Is there a lifeguard?
kailan?
During what hours?
Ligtas ba para sa mga bata?
Is it safe for children?
Ligtas bang lumangoy dito?
Is it safe to swim here?
Maaari bang lumangoy dito?
Can we swim here?
Ang tubig ba ay malamig?
Is the water cold?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
Can we dive here without danger?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
Is there a dangerous undertow?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
What time is high tide?
Anong oras ang low tide?
What time is low tide?
May isang malakas na kasalukuyang?
Is there a strong current?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
How do I get to the island?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?
Is there a boat that can take us there?