Tagalog Ingles Aralin 69 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 69. Pagkain: Tindahan ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Grocery store
Grocery store
The grocery store is open
Ang pamilihan na tindahan ay bukas
Closed
Sarado
Shopping cart
Pinangbili na kariton
Basket
Basket
Do you have rice?
Mayroon ba kayong kanin?
Buy
Bumili
Pay
Magbayad
In what aisle?
Sa anong pasilyo?
Butcher shop
Tindahan ng karne
Bakery
Panaderya
Where is the water?
Nasaan ang tubig?
Cook
Magluto
Have dinner with the family
Hapunan kasama ang pamilya
I am hungry
Gutom ako
Set the table
Ihanda and la mesa