Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 68 Kainan: Pagbabayad

Bokabularyo

Kumain
Eat
Uminom
Drink
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
Can I speak with the manager?
Ano ito?
What is this?
Kuwenta
Bill
Tip
Tip
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
Can I pay with a credit card?
Magkano ang dapat kong bayaran?
How much do I owe you?
Ang bill, pakiusap
The bill, please
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
Do you have another credit card?
Kailangan ko nang resibo
I need a receipt
Nasaan ang banyo?
Where is the bathroom?
Lumabas
Exit
Pasukan
Entrance
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo
Thank you for the good service