Tagalog Ingles Aralin 65 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 65. Kainan: Paano pagkain?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Can you bring me fruit?
Maaari mong akong dalhin ng prutas?
This is dirty
Ito ay marumi
Can you give me some more water?
Maari mo ba akong bigyan nang isa pang tubig?
That was delicious
Masarap
Of better quality
Lalong mabuti
Is it spicy?
Ito ba ay maanghang?
Is the fish fresh?
Ang isda ba ay sariwa?
Are they sweet?
Matamis ba ang mga ito?
Sour
Maasim
The food is cold
Ang pagkain ay malamig
It is cold
Ito ay malamig