Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 64 Kainan: Pag-order ng pagkain

Bokabularyo

Ang karne ay hilaw
The meat is raw
Gusto kong hinding luto masyado
I like it rare
Gusto ko ito medium
I like it medium
Maayos
Well-done
Gusto kong subukan ang isang rehiyonal na ulam
I would like to try a regional dish
Mayroon akong Allergy sa mga ibang pagkain
I have allergies to different foods
Anong mga sangkap nito?
What ingredients does it have?
Anong uri ng karne mayroon ka?
What type of meat do you have?