Tagalog Ingles Aralin 64 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 64. Kainan: Pag-order ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

The meat is raw
Ang karne ay hilaw
I like it rare
Gusto kong hinding luto masyado
I like it medium
Gusto ko ito medium
Well-done
Maayos
I would like to try a regional dish
Gusto kong subukan ang isang rehiyonal na ulam
I have allergies to different foods
Mayroon akong Allergy sa mga ibang pagkain
What ingredients does it have?
Anong mga sangkap nito?
What type of meat do you have?
Anong uri ng karne mayroon ka?