Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 62 Kainan: Paghahanap ng restaurant

Bokabularyo

Nasaan ang mahusay na restaurante dito?
Where is there a good restaurant?
Kailangan namin ng lamesa para sa apat
We need a table for four
Gusto kong magreserba ng lamesa para sa dalawang tao
I would like to reserve a table for two
Weyter
Waiter
Weytres
Waitress
Weyter
Waiter
Weytres
Waitress
Maaari ko makita ang menu?
May I see the menu?
Anong marerekomenda ninyo?
What do you recommend?
Ano ang kasama?
What is included?
Kasama ba ang salad?
Does it come with a salad?
Ano ang sopas ngayong araw?
What is the soup of the day?
Ano ang mga espesyal ngayon?
What are today’s specials?
Ano ang gusto mong kainin?
What would you like to eat?
Ang dessert ng araw
The dessert of the day