Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 61 Pambilihan: Ang isang pagbebenta

Bokabularyo

Naghahanap ako para nang kuwintas
I am looking for a necklace
May nabenta ba?
Are there any sales?
Ako ay magbayad nang cash
I am going to pay cash
Maari mo bang hawakan para sa akin?
Can you hold it for me?
Tumatanggap ba kayo ng credit cards?
Do you accept credit cards?
Gusto kong magpapalit nito
I would like to exchange this
Maaari ko bang ibalik ito?
Can I return it?
Buksan
Open
Sarado
Closed
Sarado para sa tanghalian
Closed for lunch
Resibo
Receipt
Sira
Defective
Nasira
Broken
Lumabas
Exit
Pasukan
Entrance
Ahente
Sales person
Anong oras sasara sa tindahan?
What time will the store close?
Ahente (babae)
Sales person (female)