Tagalog Ingles Aralin 60 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 60. Pambilihan: Alahas

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Jeweler
Alahero
Jewelry
Alahas
Watch
Relo
Brooch
Brotse
Necklace
Kuwintas
Earrings
Hikaw
Ring
Singsing
Bracelet
Pulseras
Could you show me the watch?
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang relo?
How much does it cost?
Magkano ang halaga nito?
It is too expensive
Masyadong mahal
Do you have anything cheaper?
Mayroon ba kayong anumang mas mura?
Can you wrap it as a gift, please?
Maaari mong I-wrap ang mga ito bilang isang regalo, pakiusap?
How much do I owe you?
Magkano ang dapat kong bayaran?