Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 57 Pambilihan: Ipakita sa akin

Bokabularyo

Ako ay magsyasyaping
I am going shopping
Saan ang pangunahing shopping area?
Where is the main shopping area?
Gusto kong pumunta sa shopping center
I want to go to the shopping center
Maaari mo ba akong tulungan?
Can you help me?
Tumitinggin tinggin lang
I am just looking
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
Could you show me some shirts?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
Where is the changing room?
Maaari ko bang subukan ito?
Can I try it on?
Kulay ay hindi angkop sa akin
The color doesn't suit me
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
Do you have it in another color?
Gusto ko ito
I like it
Hindi ko gusto ito
I don’t like it