Tagalog Ingles Aralin 57 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 57. Pambilihan: Ipakita sa akin

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I am going shopping
Ako ay magsyasyaping
Where is the main shopping area?
Saan ang pangunahing shopping area?
I want to go to the shopping center
Gusto kong pumunta sa shopping center
Can you help me?
Maaari mo ba akong tulungan?
I am just looking
Tumitinggin tinggin lang
Could you show me some shirts?
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
Where is the changing room?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
Can I try it on?
Maaari ko bang subukan ito?
The color doesn't suit me
Kulay ay hindi angkop sa akin
Do you have it in another color?
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
I like it
Gusto ko ito
I don’t like it
Hindi ko gusto ito