Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 56 Pagliliwaliw: Lugar

Bokabularyo

Bulkan
Volcano
Kanyon
Canyon
Kagubatan
Forest
Mountain hanay
Mountain range
Gubat
Jungle
Ilog
River
Peninsula
Peninsula
Dagat
Beach
Bana
Marsh
Bundok
Mountain
Burol
Hill
Dagat-dagatan
Lake
Disyerto
Desert
Talon
Waterfall