Tagalog Ingles Aralin 55 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 55. Sa paligid ng bayan: Transportasyon

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Transportation
Transportasyon
I need a taxi
Kailangan ko ng taxi
I need to go to the Hyatt hotel
Kailangan kong pumunta sa Hyatt hotel
How much is the fare?
Magkano ang pamasahe?
Traffic
Trapiko
Helicopter
Elikoptero
Airplane
Eruplano
Train
Tren
Subway station
Estasyon
Boat
Bangka
Bicycle
Bisikleta
Truck
Trak
Car
Kotse
Bus
Bus
Parking garage
Garahe ng Paradahan
Parking meter
Paradahan metro