Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 55 Sa paligid ng bayan: Transportasyon

Bokabularyo

Kailangan ko ng taxi
I need a taxi
Transportasyon
Transportation
Magkano ang pamasahe?
How much is the fare?
Kailangan kong pumunta sa Hyatt hotel
I need to go to the Hyatt hotel
Trapiko
Traffic
Elikoptero
Helicopter
Eruplano
Airplane
Tren
Train
Estasyon
Subway station
Bangka
Boat
Bisikleta
Bicycle
Trak
Truck
Kotse
Car
Bus
Bus
Garahe ng Paradahan
Parking garage
Paradahan metro
Parking meter