Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 54 Sa paligid ng bayan: Sa bar

Bokabularyo

Maari ba kitang bilhan nang maiinom?
Can I buy you a drink?
May bayad ba para sa admission?
Is there an admission charge?
Beer po, pakiusap
A beer, please
Gusto ko ng isang baso ng red wine
I would like a glass of red wine
Anong uri ng beer?
What type of beer?
White wine
White wine
Kailangan ko ng inumin
I need a drink
Gusto mo bang sumayaw?
Would you like to dance?
Oo, gusto kong sumayaw
Yes, I want to dance
Ayaw kong sumayaw
I don’t want to dance
Ako ay nag-aalala
I am worried
Hindi ko mahanap ang aking ama
I can’t find my dad
Ako ay nawala
I am lost
Mangyaring ba kayong maghintay para sa akin
Please wait for me
Kailangan ko ng pulis
I need the police
Tulong!
Help!