Tagalog Ingles Aralin 54 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 54. Sa paligid ng bayan: Sa bar

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Can I buy you a drink?
Maari ba kitang bilhan nang maiinom?
Is there an admission charge?
May bayad ba para sa admission?
A beer, please
Beer po, pakiusap
I would like a glass of red wine
Gusto ko ng isang baso ng red wine
What type of beer?
Anong uri ng beer?
White wine
White wine
I need a drink
Kailangan ko ng inumin
Would you like to dance?
Gusto mo bang sumayaw?
Yes, I want to dance
Oo, gusto kong sumayaw
I don’t want to dance
Ayaw kong sumayaw
I am worried
Ako ay nag-aalala
I can’t find my dad
Hindi ko mahanap ang aking ama
I am lost
Ako ay nawala
Please wait for me
Mangyaring ba kayong maghintay para sa akin
I need the police
Kailangan ko ng pulis
Help!
Tulong!