Tagalog Ingles Aralin 52 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 52. Sa paligid ng bayan: Saan?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Where is the bus stop?
Saan ang bus stop?
What is the next stop?
Ano ang susunod na hinto?
Is this my stop?
Ito ba ang aking stop?
Excuse me, I need to get off here
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
Where is the museum?
Saan ang museo?
Public telephone
Pampublikong telepono
Is there a phone directory?
Direktoryo ng telepono?
Do you sell magazines in English?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
What time does the movie start?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
I would like four tickets please
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
Is the movie in English?
Ay ang pelikula sa Ingles?
Popcorn
Papkorn
Where can I find a pharmacy?
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
Downtown
Bayan