Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 52 Sa paligid ng bayan: Saan?

Bokabularyo

Saan ang bus stop?
Where is the bus stop?
Ano ang susunod na hinto?
What is the next stop?
Ito ba ang aking stop?
Is this my stop?
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
Excuse me, I need to get off here
Saan ang museo?
Where is the museum?
Pampublikong telepono
Public telephone
Direktoryo ng telepono?
Is there a phone directory?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
Do you sell magazines in English?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
What time does the movie start?
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
I would like four tickets please
Ay ang pelikula sa Ingles?
Is the movie in English?
Papkorn
Popcorn
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
Where can I find a pharmacy?
Bayan
Downtown