Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 51 Sa paligid ng bayan: Lugar

Bokabularyo

Sa lungsod
In the city
Kabisera
Capital
Tanggapan ng koreo
Post office
Merkado
Market
Panaderya
Bakery
Tindahan ng libro
Bookstore
Parmasya
Pharmacy
Parke
Park
Restawran
Restaurant
Sinehan
Movie theater
Bar
Bar
Bangko
Bank
Ospital
Hospital
Simbahan
Church