Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 49 Hotel: Oras upang pumunta

Bokabularyo

Kailangan kong magrenta ng kotse
I need to rent a car
Saan ang Amerikano embahada?
Where is the American embassy?
Gusto ko ang balkonahe
I like the balcony
Saan ako maaaring makahanap ng taxi?
Where can I find a taxi?
Kailangan ko ng isang sugo
I need a bellhop
Ako ay handa nang umalis
I am ready to check out
Maaari kang kumuha ng taxi?
Can you get me a taxi?
Nagustohan ko ang aking pasamtalang pagtira
I enjoyed my stay
Ito ay isang magandang hotel
This is a beautiful hotel
Iyong mga tauhan ay magagaling
Your staff are outstanding
Irerekomenda kita
I will recommend you
Salamat sa iyo para sa lahat
Thank you for everything