Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 48 Hotel: Reserbasyon sa kwarto ng Hotel

Bokabularyo

Puwede ba kayong magrekomenda ng murang otel?
Can you recommend a cheap hotel?
Magkano ang halaga nito bawat gabi?
How much does it cost per night?
Magtatagal nang tatlong linggo
I will stay for three weeks
Magkano ang gastos sa bawat linggo?
How much does it cost per week?
Mayroon ba kayong isang kuwarto na magagamit?
Do you have a room available?
Mayroon ba kayong ng pool?
Do you have a pool?
Saan ang pool?
Where is the pool?
Maaari ko bang makita ang mga kuwarto?
May I see the room?
Mayroon bang anumang mas mura?
Is there anything cheaper?
Mayroon ba kayong restaurante?
Do you have a restaurant?