Tagalog Ingles Aralin 48 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 48. Hotel: Reserbasyon sa kwarto ng Hotel

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Can you recommend a cheap hotel?
Puwede ba kayong magrekomenda ng murang otel?
How much does it cost per night?
Magkano ang halaga nito bawat gabi?
I will stay for three weeks
Magtatagal nang tatlong linggo
How much does it cost per week?
Magkano ang gastos sa bawat linggo?
Do you have a room available?
Mayroon ba kayong isang kuwarto na magagamit?
Do you have a pool?
Mayroon ba kayong ng pool?
Where is the pool?
Saan ang pool?
May I see the room?
Maaari ko bang makita ang mga kuwarto?
Is there anything cheaper?
Mayroon bang anumang mas mura?
Do you have a restaurant?
Mayroon ba kayong restaurante?