Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 47 Hotel: Mga kailangan

Bokabularyo

Saan ang elevator?
Where is the elevator?
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
I need to speak with the manager
Ang shower ay hindi gumagana
The shower does not work
Ang kuwarto ay walang mga kumot
The room does not have any blankets
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
Can you bring me another pillow?
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
Our room has not been cleaned
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
We need towels for the pool
Walang mainit na tubig
There is no hot water
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
I don't like this room
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
We need an air-conditioned room
Wala akong reservation
I do not have a reservation