Tagalog Ingles Aralin 46 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 46. Hotel: Sinusuri sa

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I have a reservation
Mayroon akong reserbasyon
Hotel room
Kuwarto sa otel
We are here for two weeks
Nandito kami sa loob ng dalawang linggo
Does the room have a double bed?
Mayroon ba ng double bed ang cuarto mo?
Does it have a private bathroom?
Ito ba ay may pribadong banyo?
We would like to have an ocean view
Nais naming magkaroon ng tanawin ng karagatan
We need 3 keys
Kailangan namin ng 3 key
Does it have 2 beds?
Mayroon bang 2 kama?
Do you have room service?
Mayroon ba kayong room service?
Are meals included?
Kasama ba ang pagkain?
I am a guest
Ako ay isang bisita