Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 45 Paglalakbay: Dadating sa iyong patutunguhang

Bokabularyo

Maligayang pagdating
Welcome
Narito ang aking pasaporte
Here is my passport
Mayroon ba kayong anumang idedeklara?
Do you have anything to declare?
Oo, mayroon akong isang bagay na idedeklara
Yes, I have something to declare
Hindi, wala akong idedeklara
No, I have nothing to declare
Ako ay nandito para sa negosyo
I am here on business
Ako ay dito para sa bakasyon
I am here on vacation
Ako dito pars sa isang linggo
I will be here one week
Ako naglalagi sa Marriott hotel
I am staying at the Marriott hotel
Saan ko maaaring i-claim ang aking bagahe?
Where can I claim my luggage?
Saan ang customs?
Where is customs?
Maaari ba ninyo akong tulungan sa aking bag?
Could you please help me with my bags?
Maaari ko bang makita ang iyong bagahe claim na ticket?
Could I see your baggage claim ticket?