Tagalog Ingles Aralin 44 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 44. Paglalakbay: Saan mo dumalo?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Where are you headed?
Saan ka pupunta?
I am going on vacation
Mag babakasyon ako
I am going on a business trip
Ako ay mag babakasyon para sa isang negosyo
How many bags do you have?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
What terminal do you need?
Ano ang terminal kailangan?
I would like an aisle seat
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
I would like a window seat
Gusto ko ng upuan sa window
I am looking for terminal A
Nasaan ba ang terminal A
Terminal B is for international flights
Terminal B ay para sa mga internasyonal na flight
Why has the plane been delayed?
Bakit ang eroplano ay naantala?
Fasten your seatbelt
Magpako ng tingin iyong seatbelt
May I have a blanket?
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
What time are we going to land?
Anong oras kami dadating?