Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 44 Paglalakbay: Saan mo dumalo?

Bokabularyo

Saan ka pupunta?
Where are you headed?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
How many bags do you have?
Mag babakasyon ako
I am going on vacation
Ako ay mag babakasyon para sa isang negosyo
I am going on a business trip
Ano ang terminal kailangan?
What terminal do you need?
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
I would like an aisle seat
Gusto ko ng upuan sa window
I would like a window seat
Bakit ang eroplano ay naantala?
Why has the plane been delayed?
Magpako ng tingin iyong seatbelt
Fasten your seatbelt
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
May I have a blanket?
Nasaan ba ang terminal A
I am looking for terminal A
Anong oras kami dadating?
What time are we going to land?
Terminal B ay para sa mga internasyonal na flight
Terminal B is for international flights