Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 40 Paglalakbay: Paliparan

Bokabularyo

Paliparan
Airport
Eruplano
Airplane
Lipad
Flight
Tiket
Ticket
Piloto
Pilot
Katulong sa himpapawid
Flight attendant
Numero sa paglipad
Flight number
Pagsakay na Pasukan
Boarding gate
Pagsakay na Pases
Boarding pass
Pasaporte
Passport
Bitbit na bagahe
Carry-on bag
Maleta
Suitcase
Bagahe
Baggage