Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 36 Katawan: Ulo

Bokabularyo

Bahagi nang katawan
Body parts
Ulo
Head
Buhok
Hair
Mukha
Face
Noo
Forehead
Kilay
Eyebrow
Pilik-mata
Eyelashes
Mata
Eye
Ilong
Nose
Pisngi
Cheek
Tainga
Ear