Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 34 Mga Kasalungat: Higit pa / hindi gaanong

Bokabularyo

Marami
More
Kulang
Less
Tama
Correct
Mali
Incorrect
Masaya
Happy
Malungkot
Sad
Malinis
Clean
Marumi
Dirty
Buhay
Alive
Patay
Dead
Huli na
Late
Maagang
Early