Tagalog Ingles Aralin 29 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 29. Panahon at panahon

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

How is the weather?
Kumusta ang panahon?
It is hot
Ito ay mainit
It is cold
Ito ay malamig
It is sunny
Ito ay maaraw
It is cloudy
Ito ay maulap
It is humid
Ito ay mahalumigmig
It is raining
Ito ay umulan
It is snowing
Ito ay nagniniyebe
It is windy
Ito ay mahangin
It is nasty
Ito ay makukulit
What is the temperature?
Ano ang temperatura?
It is 22 degrees
22 degrees
It is 75 degrees
75 degrees
It is 24 degrees
24 degrees
Seasons
Panahon
Winter
Taglamig
Summer
Tag-araw
Spring
Tagsibol
Fall
Tag-lagas