Tagalog Ingles Aralin 28 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 28. Oras: appointment

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

What day?
Anong araw?
What month?
Ano ang buwan?
When?
Kailan?
When is your appointment?
Kailan ang iyong appointment?
Wake me up at 8
Gisinggin mo ako at 8
Can we talk about it tomorrow?
Pwede ba tayong magusap bukas?
Afterward
Mamaya
Always
Palagi
Before
Bago
Early
Maagang
Later
Mamaya
Many times
Karamihan
Never
Hindi kailanman
Now
Ngayon
Once
Minsan
Sometimes
Kung minsan
Soon
Sa madaling panahon