Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 28 Oras: appointment

Bokabularyo

Anong araw?
What day?
Ano ang buwan?
What month?
Kailan?
When?
Kailan ang iyong appointment?
When is your appointment?
Gisinggin mo ako at 8
Wake me up at 8
Mamaya
Afterward
Palagi
Always
Pwede ba tayong magusap bukas?
Can we talk about it tomorrow?
Bago
Before
Maagang
Early
Mamaya
Later
Karamihan
Many times
Hindi kailanman
Never
Ngayon
Now
Minsan
Once
Kung minsan
Sometimes
Sa madaling panahon
Soon