Tagalog Ingles Aralin 27 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 27. Oras: Anong oras na?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

What time is it?
Anong oras na?
At what time?
Sa anong oras?
It is (for time)
Ito ay (oras)
It is 1:00pm
Ngayon ay 1:00pm
It is 9:45am
Ngayon ay 9:45am
At (for time)
Sa (oras)
It is 1:00
Ngayon ay 1:00
It is 9:45
Ngayon ay 9:45
At 9:00
Sa 9:00
At 4:00
Sa 4:00
Noon
Tanghali
Midnight
Hatinggabi
Morning
Umaga
Afternoon
Hapon
Evening
Gabi
Night
Gabi