Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 27 Oras: Anong oras na?

Bokabularyo

Anong oras na?
What time is it?
Sa anong oras?
At what time?
Ito ay (oras)
It is (for time)
Ngayon ay 1:00
It is 1:00
Ngayon ay 1:00pm
It is 1:00pm
Ngayon ay 9:45
It is 9:45
Ngayon ay 9:45am
It is 9:45am
Sa 9:00
At 9:00
Sa (oras)
At (for time)
Sa 4:00
At 4:00
Tanghali
Noon
Hatinggabi
Midnight
Umaga
Morning
Hapon
Afternoon
Gabi
Evening
Gabi
Night