Tagalog Ingles Aralin 26 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 26. Oras: Anong araw ito?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
What day is it today?
Anong araw ba ngayon?
Today is November 21, 2013
Ngayon ay Nobyembre 21, 2013
Today is November 21, 2011
Ngayon ay Nobyembre 21, 2011
Today is November 21
Ngayon ay Nobyembre 21
Last week
Nakaraang linggo
Last month
Nakaraang buwan
Next week
Sa susunod na linggo
Next month
Sa susunod na buwan
Next year
Sa susunod na taon
Tonight
Ngayong gabi
Last night
Kagabi
Tomorrow morning
Bukas ng umaga
Day before yesterday
Kamakalawa
Day after tomorrow
Sa makalawa
Weekend
Katapusan ng linggo