Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 26 Oras: Anong araw ito?

Bokabularyo

2011
2011
2012
2012
Ngayon ay Nobyembre 21, 2011
Today is November 21, 2011
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Anong araw ba ngayon?
What day is it today?
Ngayon ay Nobyembre 21
Today is November 21
Ngayon ay Nobyembre 21, 2013
Today is November 21, 2013
Nakaraang linggo
Last week
Nakaraang buwan
Last month
Sa susunod na linggo
Next week
Sa susunod na buwan
Next month
Sa susunod na taon
Next year
Ngayong gabi
Tonight
Kagabi
Last night
Bukas ng umaga
Tomorrow morning
Kamakalawa
Day before yesterday
Sa makalawa
Day after tomorrow
Katapusan ng linggo
Weekend