Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 20 Mga tao: mga miyembro ng Pamilya

Bokabularyo

Mga tao
People
Ina
Mother
Ama
Father
Kapatid na lalaki
Brother
Kapatid na babae
Sister
Anak na lalaki
Son
Anak na babae
Daughter
Pamangking lalaki
Nephew
Pamangking babae
Niece
Lolo
Grandpa
Lola
Grandma