Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 18 Direksyon: Saan?

Bokabularyo

Sa likod ng
In back of
Sa harap ng
In front of
Sa tabi
Beside
Unang pinto sa kanan
First door on the right
Sa ika-apat na ilaw lumiko sa kanan
At the fourth light turn right
Naiintindihan ba ninyo ako?
Do you understand me?
Hilaga
North
Kanluran
West
Timog
South
Silangan
East
Sa kanan
To the right
Sa kaliwa
To the left
Mayroon bang elevator dito?
Is there an elevator?
Nasaan ang mga hagdan?
Where are the stairs?
Anong direksyon?
In which direction?
Ikalawang pinto sa kaliwa
Second door on the left
Kumaliwa sa kanto
At the corner turn left