Tagalog Ingles Aralin 18 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 18. Direksyon: Saan?

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

In back of
Sa likod ng
In front of
Sa harap ng
Beside
Sa tabi
First door on the right
Unang pinto sa kanan
At the fourth light turn right
Sa ika-apat na ilaw lumiko sa kanan
Do you understand me?
Naiintindihan ba ninyo ako?
North
Hilaga
West
Kanluran
South
Timog
East
Silangan
To the right
Sa kanan
To the left
Sa kaliwa
Is there an elevator?
Mayroon bang elevator dito?
Where are the stairs?
Nasaan ang mga hagdan?
In which direction?
Anong direksyon?
Second door on the left
Ikalawang pinto sa kaliwa
At the corner turn left
Kumaliwa sa kanto