Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 17 Direksyon: Down ang hall

Bokabularyo

Direcho pa po
Straight ahead
Na sa likuran
In the back
Sa harapan
To the front
Sa Loob
Inside
Sa labas
Outside
Dito
Here
Doon
There
Malapit
Near
Na sa pader
Along the wall
Malayo
Far
Sa paligid ng sulok
Around the corner
Sa desk
At the desk
Sa linya
In the line
Pababa ng hagdanan
Downstairs
Sa itaas na palapag
Upstairs
Na sa bulwagan
Down the hall