Tagalog Ingles Aralin 17 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 17. Direksyon: Down ang hall

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Straight ahead
Direcho pa po
In the back
Na sa likuran
To the front
Sa harapan
Inside
Sa Loob
Outside
Sa labas
Here
Dito
There
Doon
Near
Malapit
Far
Malayo
Along the wall
Na sa pader
Around the corner
Sa paligid ng sulok
At the desk
Sa desk
In the line
Sa linya
Downstairs
Pababa ng hagdanan
Upstairs
Sa itaas na palapag
Down the hall
Na sa bulwagan