Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 6 Simula: Maikling tanong

Bokabularyo

Kailan?
When?
Saan?
Where?
Aling?
Which?
Sino?
Who?
Kaninong?
Whose?
Bakit?
Why?
Kaninong?
Whose?
Ano?
What?
Paano?
How?
Gaano katagal?
How long?
Kung gaano kalaki ang?
How much?
Mayroon ba kayong?
Do you have?
Para kanino?
To whom?
Sa kung ano?
With what?