Tagalog Ingles Aralin 4 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 4. Simula: Mangyaring at salamat sa iyo

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Please
Pakiusap
Thank you
Salamat
You’re welcome
Walang ano man
Bless you (after a sneeze)
Pagpalain ka (pagkatapos ng pagbabahin)
Happy birthday
Maligayang kaarawan
Congratulations
Kongrats
Good luck
Pagbutihin mo
What is your name?
Ano ang iyong pangalan?
My name is Maria
Ang pangalan ko ay Maria
Pardon, I didn’t hear your name
Pakiulit, hindi ko marinig ang iyong pangalan
Pleased to meet you
Kinagagalak kitang makilala
Where are you from?
Taga saan ka?
I am from New York
Ako ay mula sa New York