Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 4 Simula: Mangyaring at salamat sa iyo

Bokabularyo

Pakiusap
Please
Salamat
Thank you
Walang ano man
You’re welcome
Pagpalain ka (pagkatapos ng pagbabahin)
Bless you (after a sneeze)
Maligayang kaarawan
Happy birthday
Kongrats
Congratulations
Pagbutihin mo
Good luck
Ano ang iyong pangalan?
What is your name?
Ang pangalan ko ay Maria
My name is Maria
Pakiulit, hindi ko marinig ang iyong pangalan
Pardon, I didn’t hear your name
Kinagagalak kitang makilala
Pleased to meet you
Taga saan ka?
Where are you from?
Ako ay mula sa New York
I am from New York