Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 3 Simula: Magsalita mas mabagal

Bokabularyo

Magsalita ka ng mabagal
Speak slowly
Hindi kita maintindihan
I don't understand
Naiintindihan ba ninyo?
Do you understand?
Sigurado
Sure
Ulitin, pakiusap
Repeat, please
Muli
Again
Salita sa salita
Word by word
Dahan-dahan
Slowly
Paano ba ninyo ito sinasabi?
How do you say?
Ano ang ibig sabihin?
What does it mean?
Ano ang sinabi ninyo?
What did you say?
Mayroon ba kayong tanong?
Do you have a question?