Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 2 Simula: ginagamit ko ng kaunti

Bokabularyo

Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
Do you speak English?
Oo, kaunti
Yes, a little
Oo
Yes
Hindi
No
Masaya akong makilala kayo
Nice to meet you
Masaya akong makita ka
Nice to see you
G.
Mr.
Gng.
Mrs.
Binibini
Miss