Tagalog Ingles Aralin 1 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 1. Simula: Kamusta

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Hello
Hello
Good morning
Magandang umaga
Good afternoon
Magandang hapon
Good evening
Magandang gabi
Good night
Magandang gabi
How are you?
Kamusta na po kayo?
Fine, thank you
Sige, salamat
And you?
At ikaw?
Welcome
Maligayang pagdating
It is a beautiful day
Ito ay isang magandang araw
Have a nice day
Magandang araw sa iyo
Goodbye
Paalam
See you later
Magkita tayo mamaya
See you tomorrow
Magkita tayo bukas
Excuse me (when bumping into someone)
Mawalang galang na (kapag dakdak sa isang tao)
May I help you?
Maaari ba kitang tulungan?