Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Italian :: Aralin 95 Doctor: pakikipag-usap sa doktor

Bokabularyo

Mayroon ba kayong panaklay?
Hai le stampelle?
Mapilay
Distorsione
Nabasag ang buto mo
L’osso è rotto
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
Mi serve un analgesico
Wala akong mataas na presyon ng dugo
Non ho la pressione alta
Buntis ako
Sono incinta
Mayroon akong pantal
Ho un eritema
Cut ay nahawaan
La ferita è infetta
Hanapin sa ito gasgas
Guarda questo ematoma
Trangkaso
Influenza
Mayroon akong sipon
Ho il raffreddore
Mayroon akong panginginig
Ho i brividi
Saan sumasakit?
Dove fa male?
Sa lahat ng dako
Dappertutto
Gaano mo na katagal nadadama?
Da quanto si sente così?
Nadarama ko na nang 3 araw
Mi sento così da tre giorni
Umiinom ka ba nang gamot?
Prende qualche medicina?
Oo, para sa aking puso
Sì, per il cuore