Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Italian :: Aralin 6 Simula: Maikling tanong

Bokabularyo

Kailan?
Quando?
Saan?
Dove?
Aling?
Quale?
Sino?
Chi?
Kaninong?
Di chi?
Bakit?
Perché?
Ano?
Cosa?
Paano?
Come?
Gaano katagal?
Quanto tempo?
Kung gaano kalaki ang?
Quanto?
Mayroon ba kayong?
Hai?
Para kanino?
A chi?
Sa kung ano?
Con cosa?