Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Portuguese :: Aralin 93 Doctor: maysakit

Bokabularyo

Kailangan kong makita ang doktor
Eu preciso consultar um médico
Ito ba ang opisina nang doktor?
O médico está na sala dele?
Masama ang pakiramdam ko
Eu não me sinto bem
Ako ay may sakit
Eu estou doente
Mayroon akong sakit ng tiyan
Eu estou com dor no estômago
Mayroon akong sakit ng ulo
Eu estou com dor de cabeça
Kailangan ko upang ihiga
Eu preciso deitar
Aking lalamunan Masakit
Eu estou com dor de garganta
Parang susuka ako
Eu estou enjoado
Mayroo akong allegy
Eu estou com uma alergia
Mayroon akong pagdudumi
Eu estou com diarreia
Ako ay nahihilo
Eu estou tonto
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo
Eu estou com febre