Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Portuguese :: Aralin 89 Bakasyon: Domestic na hayop

Bokabularyo

Mga Hayop
Animais (os)
Mayroon ba kayo ng aso?
Você tem cachorro?
Ako ay allergic sa pusa
Sou alérgico a gatos
Mayroon akong isang ibon
Eu tenho um pássaro
Kuneho
Coelho (o)
Inahin
Galinha (a)
Katyaw
Galo (o)
Gusto ko nang kabayo
Eu gosto de cavalos
Kabayo
Cavalo (o)
Manok
Galinha (a)
Baboy
Porco (o)