Tagalog Portuges Aralin 89 Bokabularyo aralin

Portuges :: Aralin 89. Bakasyon: Domestic na hayop

loading

Bokabularyo :: Portuges Tagalog

Animais (os)
Mga Hayop
Você tem cachorro?
Mayroon ba kayo ng aso?
Sou alérgico a gatos
Ako ay allergic sa pusa
Eu tenho um pássaro
Mayroon akong isang ibon
Coelho (o)
Kuneho
Galinha (a)
Inahin
Galo (o)
Katyaw
Cavalo (o)
Kabayo
Eu gosto de cavalos
Gusto ko nang kabayo
Galinha (a)
Manok
Porco (o)
Baboy