Tagalog Portuges Aralin 68 Bokabularyo aralin

Portuges :: Aralin 68. Kainan: Pagbabayad

loading

Bokabularyo :: Portuges Tagalog

Eu posso falar com o gerente?
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
O que é isto?
Ano ito?
Conta (a)
Kuwenta
Gorjeta (a)
Tip
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
A conta, por favor
Ang bill, pakiusap
Você tem outro cartão de crédito?
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
Eu preciso de um recibo
Kailangan ko nang resibo
Onde é o banheiro?
Nasaan ang banyo?
Saída (a)
Lumabas
Entrada (a)
Pasukan
Obrigado pelo bom atendimento
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo