Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Portuguese :: Aralin 12 Numero: 21 sa pamamagitan ng 30

Bokabularyo

21
Vinte e um
22
Vinte e dois
23
Vinte e três
24
Vinte e quatro
25
Vinte e cinco
26
Vinte e seis
27
Vinte e sete
28
Vinte e oito
29
Vinte e nove
30
Trinta