Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 101 Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

Bokabularyo

Naghahanap ako nang trabaho
Je cherche un emploi
Maaari ko makita ang iyong resume?
Puis-je voir votre C.V.?
Narito ang aking resume
Voici mon C.V.
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
Voici la liste de mes références
May karanasan ka ba?
Combien d’expérience avez-vous?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 taon
Trois ans
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
J’ai un diplôme universitaire
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
Je cherche un mi-temps
Gusto ko na magtrabaho ng full time
J’aimerais travailler à temps plein
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Offrez-vous une assurance médicale?
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito
Oui, après six mois d'emploi